Kurdisch

Kurdisch

Ji bo ku Lîsteya Navnetewî ji bo hemû bindest û kêmnasan mengî ye divê tu di hilbijartinê de vê Lîsteyê hilbijêrî.

Ne wek partiyên din, tu dikarî di Lîsteya Navnetewî de xwe rihet bibînî û xwe rihet îfade bikî.

Ji hemû partiyên din zêdetir, Lîsteya Navnetewî piştgiriya Kurdan dike û jo bo Kurdistaneke azad çaleke!

Unsere Liste unterstützt alle unterdrückten Minderheiten. Anders als bei den anderen Parteien können die Migranten sich hier locker äußern und gut fühlen. Mehr als alle anderen Parteien fordert unsere Liste Freiheit für die Kurden und Kurdistan.

Kurdischer Aktivist aus Essen