Seçim önerisi

Seçim önerisi

Göçün 60. Yılında Almanya Genel Seçimlerinde Enternasyonal Liste-MLPD`yi Destekle!

Almanya ile Türkiye arasında 30 Ekim 1961’de imzalanan işgücü anlaşması sonucu, Almanya’ya Türkiyeli işçilerin göç tarihinin 60. yıl- dönümünü yaşıyoruz. Misafir işçilikten, göçmen halklara, kuşaktan kuşağa uzanan önemli bir göç tarihtir bizim için.

Von ATIF
Göçün 60. Yılında  Almanya Genel Seçimlerinde  Enternasyonal Liste-MLPD`yi Destekle!

Göçmenlikten kaynaklı biriken sorunlara karşı demokrasi ve özgürlükler mücadelesini büyütme amaçlı Türkiyeli göçmen işçileri örgütlenme ihtiyacına cevap olan Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonumuz (ATİF), Almanya’da Türkiyeli göçmenlerin oluşturduğu en eski kitle örgütlerinden birisidir. 1976 yılından günümüze kadar göçmen işçi ve emekçilerin politik, sosyal ve kültürel talepleri doğrultusunda mücadelesini aralıksız sürdürmüş ve sürdürmeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bugüne yoğun bir anti-faşist, anti-emperyalist mücadele tarihi olan ATİF, bir yandan göçmen işçi ve emekçilerin gündemiyle ilgilenirken bir diğer yandan da Türkiye, Kürdistan ve Dünyanın her yerindeki toplumsal mücadeleyi her zaman aktif bir şekilde desteklemiştir.

ATİF demokratik ve sosyal kurtuluş mücadelesi içerisinde, Göçün 60. Yılında Almanya Genel Seçimlerinde Enternasyonal Liste-MLPD`yi Destekle! göçmen işçi ve emekçilerin önemli bir mücadele mevzisidir. Bu bağlamda ATİF ve ona bağlı derneklerde örgütlenmek, yeni mücadele mevzilerinin yaratılmasında ve aydınlık geleceğimizi kazanmada önemli katkılar sunmaya devam edecektir!

Yaşadığımız kapitalist-emperyalist sistem, topluma bireysel kurtulu-şu dayatmaktadır. Dolayısıyla, sistemin yarattığı sorunlara karşı, başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm ezilenlerin kolektif mücadelesi, yine sistem tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. Bu engellemeler, demokratik haklarımız temelinde ve göçmenlikten kaynaklı sorunlarımızın derinleşmesine yol açmıştır. Hiçbir hak ve özgürlükler, örgütlenmeden kazanılmış değildir. Sınıfsal ve toplumsal sorunlarımıza karşı enternasyonal mücadeleyi büyütmek ve sorunlarımıza karşı ortak bir ses çıkartmak açısından örgütlenmenin önemi büyüktür.

Enternasyonal Liste MLPD’nin tüm adaylarını destekle! Oy ver! Oy kullan!

ATİF’in enternasyonalist, anti-faşist ve anti-emperyalist mücadelesi-ne uygun, örgütlülüğümüz yerli kurumlarla, partiler ve farklı demok-ratik kitle örgütleriyle
ortak çalışmalar yürüte-rek, yaşadığımız toplum içerisindeki sorunlara karşı ortak mücadeleyi geliştirmede, aktif bir rol oynayarak, demokratik hakların elde edilmesi noktasında önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle göçün 60. yılında Almanya’daki genel seçimlerdeki taleplerimizi aktif bir şekilde dile getirmek ve sorunlarımıza karşı mücadeleyi ortaklaştırmak açısında enternasyonal birlik içerisinde adayımız ERHAN AKTÜRK’le birlikte aktif yer almaktayız.

Yerli ve göçmen halkaların sorunları aynılaştığı günümüzde, enter-nasyonal mücadelenin önemi daha da artmış bulunuyor. Bunun için, anti-faşist, anti-emperyalist, geniş demokratik kitlesel birliklerle, mücadeleyi büyütmek, taleplerimiz için mücadele etmek için 26 Eylül 2021 Almanya genel seçimlerinde Enternasyonal-Liste-MLPD’nin tüm adaylarını desteklemeye ve oy kullanmaya çağırıyoruz!